Registračná autorita pre portál Licenčné konanie MH SR

Dovoľujeme si Vás informovať, že držiteľmi certifikátov pre portál IS Licenčné konanie MH SR môžu byť iba osoby definované v zákone č. 392/2011 Z. z., konkrétne:

·         štatutárny orgán (alebo členovia štatutárneho orgánu) právnickej osoby, ktorá je držiteľom povolenia na obchodovanie s VOP,  

·         zodpovedný zástupca právnickej osoby, ktorá je držiteľom povolenia na obchodovanie s VOP.

 

Pre vyhotovenie certifikátov bude potrebné sa pracovníkovi RA preukázať platným dokladom totožnosti (OP alebo pas) a ďalšími podkladmi potrebnými na overenie vzťahu danej osoby k držiteľovi povolenia na obchodovanie s VOP.

Podklady potrebné k vyhotoveniu certifikátov podľa typu používateľa:


Štatutárny orgán (konateľ s.r.o. / predseda predstavenstva a.s. / ...)  

·            1 osoba - V prípade, ak je štatutárny orgán oprávnený konať (podpisovať zmluvy) v mene spoločnosti, nie sú potrebné žiadne podklady pre vydanie certifikátov.

·            Viac FO - V prípade, ak v mene spoločnosti koná a podpisuje viac osôb spoločne, je potrebné aby sa prítomná osoba preukázala notársky overeným splnomocnením od ďalších fyzických osôb oprávnených konať a podpisovať v mene spoločnosti. 

             

Zodpovedný zástupca

Zodpovedný zástupca sa pri vydávaní certifikátov preukáže notársky overeným poverením od zamestnávateľa (od všetkých FO oprávnených konať a podpisovať v mene spoločnosti), aby mohol vykonať úkony voči poskytovateľovi certifikátov). Pre urýchlenie procesu vyhotovovania certifikátov si Vás zároveň dovoľujeme požiadať, aby ste si so sebou priniesli kópiu Vášho Povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu.
Každá osoba, ktorá má záujem využiť naše dôveryhodné služby vyhotovovania kvalifikovaných certifikátov, je povinná oboznámiť sa s obsahom príslušnej dokumentácie týkajúcej sa týchto dôveryhodných služieb. Preto Vás zdvorilo žiadame, aby ste sa pred návštevou nášho pracoviska oboznámili najmä s:

Prevádzkarne

Odbor výkonu obchodných opatrení MH SR
Votrubova 1428/1
827 15 Bratislava
+421248542165

Služby

 • 15 minút
  Vyhotovenie certifikátov
  Vyhotovenie certifikátu pre autentifikáciu na portál Licenčné konanie MH SR a vyhotovenie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis.

Otváracie hodiny

 • PO
  09:00 - 15:00 hod.
 • UT
  09:00 - 15:00 hod.
 • ST
  09:00 - 15:00 hod.
 • ŠT
  09:00 - 15:00 hod.
 • PI
  09:00 - 15:00 hod.

Kontaktné údaje

Votrubova 1428/1
827 15 Bratislava
+421 248 542 182
Zdielať na: